Walon Werstas - Werkstad för Ljus

2018 / 10

Bruksstranden, Elfvik, Esbo Ruukinranta, Elfvik, Espoo Sienihotelli Teksti tulossa… Svamphotell Text på kommande… Mushroomhotel Text coming up…

2013 / 01

Helsingin tuomiokirkko Helsingfors domkyrka Langennut enkeli Teksti tulossa… Fallen ängel Text på kommande… A fallen angel Text coming up…

2008 / 12

Siikaneva, Ruovesi, Finland Viimeinen valo suomailla Teksti tulossa… Sista ljuset på sumpmarker Text på kommande… Last light on marshlands Text coming up…