Walon Werstas - Werkstad för Ljus

2008 / 04

Tokyo metro station, Japan Bullet time Tämä ei ole luotijuna, vaan Tokion metrojuna, joka näyttää luodilta. Det här är inte ett kultåg, utan ett metrotåg i Tokyo som ser ut som en kula. This is not a bullet train, this is a Tokyo metro train that looks like a bullet.