Walon Werstas - Werkstad för Ljus

2014 / 03

Liesjärven kansallispuisto Liesjärvi nationalpark Tammela Kansallislaulu Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoinen, maa kallis isien. Nationalsång Ej lyfts en höjd mot himlens rand, Ej sänks en dal, ej sköljs en strand, Mer älskad än vår bygd i nord, Än våra fäders jord. National anthem No rising hill, or mountain […]