Walon Werstas - Werkstad för Ljus

2003 / 06

Långbacka, Vanda Långbacka, Vantaa Uteliaisuus Uteliaisuus voi viedä meitä sekä eteenpäin että onnistumisiin, mutta myös rotkon reunan yli. Se on ehkä suurin voima, joka ajaa ihmistä muutoksiin. Nyfikenhet Nyfikenhet kan ta oss både framåt och till framgångar, men också i diket. Nyfikenhet är kanske den starkaste kraften som får oss sträva efter förändring. Curiosity Curiosity […]