Walon Werstas - Werkstad för Ljus

Kuukauden kuva

Månadens bild

Photo of the month

2021 / 08

Sjökvarteret, Mariehamn, Åland

Sininen hetki

Sininen hetki (ranskaksi l’heure bleue) on valoilmiö, joka on havaittavissa hämärässä sekä aamulla että illalla, varsinkin talvella, kun auringon valoa siroaa epäsuorastì ilmakehän kautta. Valo on sinertävää, ei koska lyhyet aallonpituudet siroavat eniten, kuten usein edelleen väitetään, vaan otsonin aiheuttaman Chappuis-absorption takia. Sininen hetki kestää pohjoismaissa noin 40 minuuttia (eteläisemmissä maissa lyhyemmin), eikä sitä esiinny joka ilta muun muassa pilvisyyden vuoksi.
Lähde: Wikipedia

Blå timmen

Blå timmen (fr: l’heure bleue) är en poetisk beskrivning av stämningen under skymningstiden, mellan solens nedgång och nattens inträdande.
Fenomenet beror inte enbart på ljusspridning i troposfären och stratosfären utan vi ser faktiskt ända upp i mesosfären och undre delen av termosfären strax innan det blir helt nattsvart.
Blå timmen är också ett vanligt begrepp inom färgfotografering, då himlens färgtemperatur under denna tid stiger över dagsljusets temperatur. Det svaga ljuset gör att fotograferna svårligen kan kompensera bort det kraftiga blå färgsticket via filter. Även vid svartvit fotografering påverkas bildresultatet, ibland i en fördelaktig riktning. Hjärnan kompenserar bättre för färgstick än färgfilm vid gryning och skymning.
Källa: Wikipedia

The blue hour

The blue hour (from French l’heure bleue) is the period of twilight (in the morning or evening, around the nautical stage) when the Sun is at a significant depth below the horizon. During this time, the remaining sunlight takes on a mostly blue shade. This shade differs from the colour of the sky on a clear day, which is caused by Rayleigh scattering.

The blue hour occurs when the Sun is far enough below the horizon so that the sunlight’s blue wavelengths dominate due to the Chappuis absorption caused by ozone. Since the term is colloquial, it lacks an official definition such as dawn, dusk, or the three stages of twilight. Rather, blue hour refers to the state of natural lighting that usually occurs around the nautical stage of the twilight period (at dawn or dusk).
Source: Wikipedia

Kirjoita kommentti - Skriv en kommentar

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.