Walon Werstas - Werkstad för Ljus

Kuukauden kuva

Månadens bild

Photo of the month

2021 / 02

Åstrand, Östra strandpromenaden, Borgå
Jokiranta, Itäinen rantapromenadi, Porvoo

Haalistunut vanha valokuva

Tämä kuva on 1800 -luvun lopun Porvoosta. Kuva on haalistunut vuosien saatossa.
Jos ihan totta puhutaan tämä valokuva on suoraan kamerasta, kameran sisäisen filmisimuloinnin tuotos. Sumuinen sää lisää tehostetta.

Bleknat gammalt foto

Den här bilden är från Borgå i slutet av 1800 -talet. Bilden har bleknat med åren.
För att vara ärlig är detta foto direkt från kameran, via process i kamerans interna filmsimulering. Dimmigt väder bara ökar effekten.

Faded old photo

This picture is from Borgå at the end of the 19th century. The image has faded over the years. To be honest, this photo is directly from the camera, the output of the camera’s internal film simulation. Foggy weather just adds to the effect.

Kirjoita kommentti - Skriv en kommentar