Walon Werstas - Werkstad för Ljus

Kuukauden kuva

Månadens bild

Photo of the month

2020 / 10

Bergudden, Kopparnäs, Ingå

Poika ja meri

Vaikka kasvamme ja viisastumme, meidän koko ei muutu suhteessa elämään. Meidän tulisi varmaankin osata suhtautua pienen pojan ihmetyksellä ja mielenkiinnolla myös kun olemme ns. isoja.

Pojken och havet

Även när vi växer och blir klokare förändras inte vår storlek i förhållande till livet. Vi borde säkert kunna bevara förundran och intresset av en liten pojke även när vi är s.k.stora”.

Boy and the sea

Even as we grow and become wiser, our size does not change in relation to life. Everyone should be able to deal with the wonder and interest of a little boy even when we are so-calledbig ones”.

Kirjoita kommentti - Skriv en kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.