Walon Werstas - Werkstad för Ljus

Kuukauden kuva

Månadens bild

Photo of the month

2013 / 10

Dunes de Merzouga, Maroc
مرزوقة

Piilossa uteliailta silmiltä

Se mitä näet kuunvalossa.. jotkut sanovat ettei Jumala näe tuolloin…
Jos luet tätä pieneltä näytöltä, et näe sinäkään valitettavasti, toivottavasti kuvaa voi suurentaa.

Dold för de nyfikna ögonen

Det du ser i månskenet … vissa säger att Gud inte ser då…
Om du läser detta på en liten skärm ser du tyvärr inte heller, förhoppningsvis kan bilden förstoras.

Hidden from the prying eyes

What you see in the moonlight … some say God doesn’t see then…
If you are reading this on a small screen, unfortunately you will not see either, hopefully the image can be enlarged.

Kirjoita kommentti - Skriv en kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.