Walon Werstas - Werkstad för Ljus

Kuukauden kuva

Månadens bild

Photo of the month

2013 / 07

Kalakorpi, Isojärven kansallispuisto
Kalakorpi, Isojärvi nationalpark

Metsädemonit

Maisema huokaa, puiden takaa kuuluu kuiske. Varjot hiipivät. Henkäys niskavilloillasi. Juokse kun vielä voit.

Skogsdemoner

De här träden viskar. Landskapet andas. Skuggorna kryper omkring. En bris på din nacke. Spring medan du ännu kan.

Forest demons

These trees whisper. The landscape breaths. Shadows are crawling. A breath of air at your neck. Run while you still can.

Kirjoita kommentti - Skriv en kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.