Walon Werstas - Werkstad för Ljus

Kuukauden kuva

Månadens bild

Photo of the month

2009 / 02

Pitäjänmäen teollisuusalue, Helsinki
Sockenbacka industriområde, Helsingfors

Kuvakuplat

Teksti tulossa…

Bildbubblor

Text på kommande…

Photo bubbles

Text coming up…

Kirjoita kommentti - Skriv en kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published.