Walon Werstas - Werkstad för Ljus

Kuukauden kuva

Månadens bild

Photo of the month

2008 / 04

Tokyo metro station, Japan

Bullet time

Tämä ei ole luotijuna, vaan Tokion metrojuna, joka näyttää luodilta.

Det här är inte ett kultåg, utan ett metrotåg i Tokyo som ser ut som en kula.

This is not a bullet train, this is a Tokyo metro train that looks like a bullet.

Kirjoita kommentti - Skriv en kommentar